zelfvertrouwen

in lijn zijn met jezelf

Wat is zelfvertrouwen? Vertrouwen op jezelf natuurlijk! Dit klinkt heel simpel op papier, maar miljoenen mensen worstelen hier dagelijks mee. In deze blog zal ik hier dieper op ingaan en mijn bevindingen met jullie delen om wat licht op dit onderwerp te werpen.

Als we puur en alleen het woord ontleden, dan zegt het niets anders als 'vertrouwen' op het 'zelf'. Maar dit is nog altijd oppervlakkig, wat houdt dit inhoudelijk in?

Het woord 'vertrouwen' impliceert dat we er van uit mogen gaan dat het goed komt. Het is het tegenovergestelde van je zorgen maken. Daarbij ben je er niet gerust op dat het goed komt. In een wereld waarin de illusie van dualiteit nog doorbroken moet worden, is het logisch dat wij dit zo zien. Want jij ziet jezelf los van het geheel, wat resulteert in zorgen. Je bent je nog niet volledig bewust van het leven en jouw rol hierin. Hierdoor denk jij dat je alleen staat, jij tegen de wereld, dat dingen jou overkomen of dat jij alleen iets voor elkaar kunt krijgen.

Dit brengt ons bij het volgende woord, namelijk 'zelf'. Wie of wat is dit zelf waar wij wel of niet op vertrouwen? Je zou kunnen zeggen dat het jouw identiteit is als mens, jouw personage, je lichaam en de invloed die jij uitoefent op de buitenwereld. Als dit het geval is, ben je aangewezen op de stem vanbinnen, je onderbuikgevoel. Dit is immers je enige richtingsgevoel, nietwaar? Maar hoe komt het dat die stem het toch altijd bij het goede eind heeft!? Is het een tovenaar, een waarzegger, God? Of heeft die stem gewoon ontzettend veel geluk? Hoe kan iets dat totaal op zichzelf aangewezen is van alles weet over wat er buiten jou gebeurt. Dit kan alleen als het met alles en iedereen een connectie heeft, zodat het alle informatie tot zijn beschikking heeft. Dan alleen kan het jou telkens weer in goede banen leiden.

Het laat direct inzien dat er maar één levensvorm is, weliswaar opgedeeld in ontelbare stukjes. Maar stukjes die altijd met elkaar verbonden zijn. Hierin schuilt ook het grote verschil tussen de stem uit je hoofd en dit onderbuikgevoel. Je denken staat los van alles en creëert de illusie van dualiteit. Het tast in het donker, piest er altijd naast met zijn vooringenomenheid en roept voortdurend vragen op. Hier valt niet op te vertrouwen, niet op te bouwen.

Zelfvertrouwen is rust, één zijn met het geheel. Door te luisteren naar je onderbuikgevoel word je je er langzaamaan weer bewust van dat jij in verbinding staat met het geheel. Angst, ego, gedachten en stress vallen hierdoor allemaal weg. Waardoor je rust vindt bij de enige echte gids, jezelf.