jezelf weer zien

Iedereen leeft op hetzelfde stukje Aarde, is gemaakt van dezelfde bouwstoffen en beschikt over de mogelijkheid om geluk te ervaren. Toch lukt dit niet iedereen, ook al beschik je over hetzelfde huis of dezelfde dure auto als de mensen naast jou, jij kan doodongelukkig zijn en zij niet.

De kwaliteit van iemands leven wordt dus niet door materie alleen bepaald. Het gaat er tenslotte om hoe iemand zich van binnen voelt. In mijn ervaring hangt dit gevoel samen met het wel of niet aanwezig zijn van stress. En bij iedereen wordt stress anders opgebouwd, maar komt het altijd voort uit een tekort aan zelfvertrouwen. Als jij volledig op jezelf vertrouwt, is er geen reden voor stress. Je kunt alles aan en vertrouwt op de tijd die daarvoor nodig is. Deze mensen leven in het moment, zij accepteren het leven, zijn zich bewust van zichzelf en hun rol hierin en zijn zo in staat om geluk te ervaren. Maar zodra je wilt dat iets anders gaat dan wat er op dat moment is dan ontstaat er disharmonie. Je twijfelt in wezen aan jezelf. Jij bent immers het leven, je bent niet een afgezonderd deel ervan, iets waarvan jouw ego je wel probeert te overtuigen.

Om dus gelukkig te zijn, is het belangrijk dat je inziet wie en wat je echt bent. Het is belangrijk dat je met de juiste blik naar het leven kijkt. Tegen de stroom inzwemmen is ontzettend zwaar en niemand houdt dit ooit vol. Je zult altijd teruggeroepen worden naar de realiteit, zij het door een ziekte, gebeurtenis of door een depressie etc.. Pas als je jezelf hebt gevonden ben je in staat in het moment te leven. Anders ben je constant op zoek in het verleden of in de toekomst.

Maar hoe vindt je dan jezelf!? Door te beginnen anders naar jezelf en je huidige situatie te kijken en er achter te komen waarom je in deze situatie terecht bent gekomen. Momenteel bestaan er echter veel misvattingen over het leven die sociaal zijn geaccepteerd als de waarheid, en die weerhouden ons van een volwaardig leven.

Het is dus belangrijk bewuster te worden van jouw perceptie op het leven. Het bepaalt uiteindelijk hoe jouw leven eruit ziet. Denk hieraan aan het maken van een foto, jij richt de lens ergens op, opent vervolgens het diafragma, licht komt binnen en laat een indruk achter op de sensor. Zo ook geldt dit voor jouw menselijk oog.

Mindfulness is voor iedereen belangrijk in welke fase hij of zij zich ook bevindt. Hiervoor heb ik Percepzie opgericht, om anderen te helpen bewuster naar hun problemen te laten kijken. Zodat zij zichzelf volledig kunnen ontplooien door de kracht in hun zelf te vinden.

"Als jij volledig op jezelf vertrouwt,
is er geen reden voor stress"